Послуги: «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру»

Оператор PEOPLEnet пропонує підібрати зручні, легкі для запам’ятовування та просто красиві телефонні номери.

Опис послуг:

1. Класифікація «діамантових»/ «платинових»/ «золотих»/ «срібних» номерів:
X - однакові цифри (відмінні від Y,Z)
Z - однакові цифри (відмінні від Y,X)
Y - однакові цифри (відмінні від X,Z)
* - будь-які цифри (відмінні від X,Y,Z та між собою)

Тип номеру Приклад номеру Надання номеру,
грн.
Використання номеру,
грн./міс.
Діамантовий номер XXXXXXX XYYYYYY XXXXXYZ 5000 1000
Платиновий номер XXXXXX* 5000 500
Золотий номер ***0X0X   ***XXXX   ***XXYY   ***XYXY   *XX*XXX

XXXXX*X   XXXXXYY   XXXXX**   XXXX*XX   XXXXYXY

XXXXYYY   XXXX***   XXXX*YY   XXXXY*Y   XXX*XXX

XXXYYYY   XXXYYZZ   XXXYZYZ   XXX*YYY   XX*XXXX

XXYXYXX   XXYYYYY   XXYYYY*   XXY*XXY   XXY*YXX

X*XXXXX   XYXYXYX   XYX*XYX   X*XYYYY   XYYXXXX

XYYYYYX   *XXXXX*   *XXXYYY   *XXYYZZ   *XXYYXX

XYZ*ZYX   *XYXYXY   **XXXXX   XYXYYYY   XXXXYYX

XXXYYYX   XXYXXXY   XX*YYYY   XYYYXXX   XYZ*XYZ

250 50
Срібний номер ***XXX*   ***XYYX   ****XXX   XXYXYYY  

*X*X*X*   **X*XXX   *XYZZXY   **X*X*X   *XYXYYY
50 10

2. Які абоненти мають можливість підключити послугу:

 • контрактні фізичні особи;
 • юридичні особи.

3. Як підключити послугу:

 • для підключення послуг необхідно укласти Договір про надання телекомунікаційних послуг та внести на особовий рахунок авансовий платіж, достатній для сплати за послуги «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» за перший місяць користування.

4. Вартість послуг:

 • Надання «діамантового» номеру - 5000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «платинового» номеру - 5000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «золотого» номеру – 250,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «срібного» номеру – 50,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Використання «діамантового» номеру – 1000,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «платинового» номеру - 500,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «золотого» номеру - 50,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «срібного» номеру - 10,00 грн./міс. з ПДВ.

5. Умови та правила користування послугами «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру».
5.1 Вартість послуги «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» нараховується одноразово при підключенні номеру.
5.2. Вартість послуги «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» нараховується кожен місяць незалежно від факту користування послугами.
5.3. Скорочення переліку послуг за «діамантовим»/ «платиновим»/ «золотим»/ «срібним» номером можливе за заявою абонента на строк, зазначений у заяві, але не більш як на один рік. Тариф за збереження абонентського номеру на період скорочення переліку послуг дорівнює вартості використання відповідного номеру, встановленої п.4, на місяць.
5.4. Користування послугою «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» можливе лише за наявності залишку коштів на особовому рахунку, достатнього для списання плати за цю послугу та абонентної плати згідно умов тарифного плану. Відсутність достатнього авансу на особовому рахунку абонента 1 числа відповідного розрахункового місяця, є заборгованістю, внаслідок чого надання послуг за виділеним номером припиняється. У разі невнесення абонентом належної до сплати суми до 10 числа розрахункового місяця, дія Договору за абонентським номером припиняється оператором в односторонньому порядку з 20 числа розрахункового місяця без можливості відновлення його дії.
5.5. «Діамантовий»/ «платиновий»/ «золотий»/ «срібний» номери не можуть бути переоформлені на нового користувача за заявою абонента. Зміна користувача здійснюється шляхом припинення дії існуючого договору та укладення нового договору із новим користувачем на загальних умовах.  


 
bezlimit_vyhidnogo_dnya