Послуги: «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру»

Оператор PEOPLEnet пропонує підібрати зручні, легкі для запам’ятовування та просто красиві телефонні номери.

Опис послуг для нових абонентів з 01.12.2021 року:

1. Класифікація «діамантових»/ «платинових»/ «золотих»/ «срібних» номерів:

Діамантовий номер - 1 відмінна цифра у будь-якому місці абонентського номеру
Платиновий номер - 2 відмінні цифри у будь-якому місці абонентського номеру
Золотий номер - 3 або 4 відмінні у будь-якому місці абонентського номеру
Срібний номер - 5 або 6 відмінних цифр у будь-якому місці абонентського номеру

2. Які абоненти мають можливість підключити послугу:

 • контрактні фізичні особи;
 • юридичні особи.

3. Як підключити послугу:

 • для підключення послуг необхідно укласти Договір про надання телекомунікаційних послуг та внести на особовий рахунок авансовий платіж, достатній для сплати за послуги «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» за перший місяць користування.

4. Вартість послуг:

 • Надання «діамантового» номеру - 25000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «платинового» номеру - 15000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «золотого» номеру – 10000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Надання «срібного» номеру – 5000,00 грн./одноразово з ПДВ;
 • Використання «діамантового» номеру – 1000,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «платинового» номеру - 500,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «золотого» номеру - 300,00 грн./міс. з ПДВ;
 • Використання «срібного» номеру - 250,00 грн./міс. з ПДВ.

5. Умови та правила користування послугами «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» та «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру».
5.1 Вартість послуги «Надання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» нараховується одноразово при підключенні номеру.
5.2. Вартість послуги «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» нараховується кожен місяць незалежно від факту користування послугами.
5.3. Скорочення переліку послуг за «діамантовим»/ «платиновим»/ «золотим»/ «срібним» номером можливе за заявою абонента на строк, зазначений у заяві, але не більш як на один рік. Тариф за збереження абонентського номеру на період скорочення переліку послуг дорівнює вартості використання відповідного номеру, встановленої п.4, на місяць.
5.4. Користування послугою «Використання «діамантового»/ «платинового»/ «золотого»/ «срібного» номеру» можливе лише за наявності залишку коштів на особовому рахунку, достатнього для списання плати за цю послугу та абонентної плати згідно умов тарифного плану. Відсутність достатнього авансу на особовому рахунку абонента 1 числа відповідного розрахункового місяця, є заборгованістю, внаслідок чого надання послуг за виділеним номером припиняється. У разі невнесення абонентом належної до сплати суми до 10 числа розрахункового місяця, дія Договору за абонентським номером припиняється оператором в односторонньому порядку з 20 числа розрахункового місяця без можливості відновлення його дії.
5.5. «Діамантовий»/ «платиновий»/ «золотий»/ «срібний» номери не можуть бути переоформлені на нового користувача за заявою абонента. Зміна користувача здійснюється шляхом припинення дії існуючого договору та укладення нового договору із новим користувачем на загальних умовах.  


 
bezlimit_vyhidnogo_dnya